Polityka prywatności

1. INFO@US-VISIT.COM ODPOWIEDZIALNY

Odpowiedzialne dane kontaktowe
Osobą odpowiedzialną za dane zebrane za pośrednictwem tej strony jest USVISIT INC z DOKUMENTEM 155667445-2-2018-07-25 DV 55. Możesz skontaktować się z osobą odpowiedzialną za pośrednictwem poczty elektronicznej INFO@US-VISIT.COM

2. CEL

A) Rozszerzony opis celów leczenia. Zarządzanie klientami, księgowością, podatkami i administracją Reklama i poszukiwanie handlowe Handel elektroniczny

B) Terminy lub kryteria przechowywania danych.
Będziemy przechowywać dane tak długo, jak będzie to konieczne do spełnienia żądania i spełnienia
z wymaganymi zobowiązaniami prawnymi.
Dane, które nam przekazałeś, będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do celów wskazanych w pkt 2.A., lub będą przechowywane przez czas wymagany przez różne obowiązujące przepisy prawa.

c) Zautomatyzowane decyzje, profile i logika stosowana. Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji.

3. PRAWODAWSTWO

prawo właściwe
Stosowanym ustawodawstwem jest ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r., A także ustawa organiczna 3/2018 z 5 grudnia o ochronie danych osobowych i gwarancji praw cyfrowych.

Szczegóły dotyczące podstawy prawnej leczenia, w przypadkach zobowiązania prawnego, interesu publicznego lub interesu publicznego lub uzasadnionego interesu
Art. 6 ust. 1 litera a. Uznaje to zgodę zainteresowanej strony za uzasadnioną podstawę do przetwarzania danych osobowych zawartych w tym pliku.
Art. 6 ust. 1 litera b. To uważa, że ​​wykonanie umowy jest uzasadnioną podstawą do przetwarzania danych osobowych zawartych w tym pliku.
Art. 6 ust. 1 litera c. To, że uważa istnienie przeważającego zobowiązania prawnego, stanowi uzasadnioną podstawę do przetwarzania danych osobowych zawartych w tym pliku.

Obowiązek podania lub nieprzekazania danych oraz konsekwencje nieprzekazania tego
Nie jesteś zobowiązany do dostarczenia nam danych, będzie to jednak konieczne w celu zarządzania sugestiami lub prośbami, które musisz nam przesłać za pośrednictwem strony internetowej.

4. ODBIORCY

odbiorcami
Organizacje lub osoby bezpośrednio związane z firmą, administracja publiczna posiadająca kompetencje w tej dziedzinie

Określeni odbiorcy
Możliwe jest, że podmioty przetwarzające dane mogą uzyskać dostęp do danych dostarczonych za pośrednictwem tej strony internetowej w celu wykonywania ich funkcji konserwacyjnych.

Decyzje w sprawie adekwatności, gwarancje, wiążące reguły korporacyjne lub określone mające zastosowanie sytuacje.
Oni nie istnieją.

Transfery międzynarodowe
Dane gromadzone za pośrednictwem strony internetowej mogą być przekazywane organizacjom z krajów trzecich chronionym przez Privacy Shield.

5. PRAWA

Jak skorzystać z prawa dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia i przenoszenia, a także ograniczenia lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania
Zainteresowana strona może znać, modyfikować lub usuwać dane firmy na temat swojej osoby przez e-mail, podając swój identyfikator. Zainteresowana strona może przekazać swoje dane innemu podmiotowi lub ograniczyć istniejące dane firmy na temat swojej osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swój identyfikator

Prawo do wycofania udzielonej zgody
Zainteresowana strona może wycofać dane firmy dotyczące jej osoby za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swój identyfikator

Prawo do roszczenia przed organem kontroli
Zainteresowana strona może dochodzić przed Hiszpańską Agencją Ochrony Danych wszelkich incydentów, które mogą się zdarzyć.

6. POCHODZENIE

 • Szczegółowe informacje o źródle danych
  • Dostarczone przez zainteresowaną stronę
 • Kategorie przetwarzanych danych
  • pełne imię i nazwisko
  • NIF / DNI / NIE
  • Adres
  • Obraz
  • Telefon
  • Spółka
  • E-mail
  • zdrowie

Usługi oferowane za pośrednictwem This-usagov.com podlegają naszej polityce prywatności. Jeśli chcesz złożyć zapytanie dotyczące naszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail. Otrzymasz odpowiedź od nas w ciągu jednego dnia roboczego.

Prywatne informacje są podawane dobrowolnie przez odwiedzających i wnioskodawców na naszej stronie internetowej. This-usagov.com Będzie nie tylko gromadzić dane, ale także przechowywać dane i szczegóły dotyczące wizyt użytkowników na stronie, w tym ich e-mail, imię i nazwisko, wszelkie dostarczone informacje itp. Informacje o karcie kredytowej użyte do zapłaty za nasze usługi są również uważane za prywatne. Wszystkie numery kart kredytowych są szyfrowane ze względów bezpieczeństwa i zgodnie ze standardami PCI. Wymagane są tylko dane osobowe niezbędne do realizacji procesu zamówienia.

Informacje uzyskane przez This-usagov.com Nigdy nie będzie sprzedawany, ujawniany ani udostępniany, wykorzystywany przez tę stronę internetową, a firma zobowiązała się do zarządzania nią, objętą umową podpisaną z właścicielem strony internetowej, w której zagwarantowane są wszystkie prawa użytkowników. Informacje są przechowywane na serwerach, które spełniają i przekraczają standardy rządowe. Wszystkie informacje na tej stronie będą poufne i nie będą sprzedawane stronom trzecim.
Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia dowolnej aplikacji z dowolnego powodu, który uważamy za niedopuszczalny w celu przetworzenia Twojej prośby, w tym oszukańczych lub podrobionych transakcji, zostaną one anulowane bez powiadomienia.

This-usagov.com zbiera i przechowuje serię danych za pomocą plików cookie podczas uzyskiwania dostępu do Internetu za pośrednictwem przeglądarki. Użytkownicy mogą skonfigurować przeglądarki, aby współpracowały lub odrzucały wszystkie pliki cookie lub ich serię.

This-usagov.com Nie jest powiązany z żadnymi danymi osobowymi, które mogłyby ujawnić tożsamość naszych klientów. Korzystamy z informacji zebranych z tej strony internetowej na temat odwiedzających i wnioskodawców wyłącznie w następujących celach: do prowadzenia naszej działalności; komunikować się z klientami; w celu spełnienia naszych obowiązków prawnych.

This-usagov.com korzysta z serwerów znajdujących się w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Przechowujemy informacje naszych klientów na bezpiecznych, dedykowanych i zastrzeżonych serwerach, aby chronić nas przed nieautoryzowanym dostępem. Twoje informacje są chronione najlepszą ochroną dostępną za pośrednictwem zabezpieczeń fizycznych, zapór ogniowych, szyfrowania i haseł. Specyfikacje firmy hostingowej można dostarczyć na żądanie.

Korzystanie z witryny This-usagov.com podlega Warunki. Przed skorzystaniem z naszych usług prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem, aby poznać naszą politykę. Każdy zarejestrowany użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych. Jeśli chcesz usunąć swoje dane z naszej bazy danych, skontaktuj się z nami pod adresem info@us-visit.com